Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Covid-19 Salgınının Hatırlattığı Bir Hristiyan Azize: St. Corona ve Kültü

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 1, 113 - 149, 30.06.2022
https://doi.org/10.33420/marife.1064288

Öz

Koronavirüsün pek çok sahada olduğu gibi dinî sahada da etkileri ve sonuçları olmuştur. Bunlardan biri ise Hinduizm ve Hristiyanlık özelinde görülebilecek yeni tanrıçaların doğuşu ve eski bir azize ile kültünün güncellenerek yeniden işlev kazandırılmasıdır. Salgının patlak vermesinden çok kısa bir süre sonra, Hindistan’da Corona Devi ve Corona Mata gibi yeni tanrıçalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Tanrıçaları var edenler, bu tanrıçaların, koronavirüs ve salgınla ilgili bazı nesne ve tasvirleri yansıttıkları putlarını dikmeyi, adlarına tapınaklar inşa etmeyi ve hatta bu tapınaklara rahipler tayin etmeyi de ihmal etmemişlerdir. Tarih boyunca çiçek, suçiçeği, veba ve kolera gibi çeşitli salgınlar karşısında korunmak için sürdürüle gelen bu Hinduist gelenek, koronavirüs salgınında da kendine mahsus şekilde ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen tanrıçalara tapınan Hindulara göre koronavirüsün cisimleştirilmesinden ibaret olan bu putlara perestişin amacı, virüsün etkilerini hafifletmekti. Dolayısıyla bir tanrıça olarak şekillendirilen bu heykeller, virüsün kendisini temsil eden birer puttan başka bir şey değildi. Ona tapınanlar ise, bizzat kendi ifadelerine göre, onun yani virüsün şerrinden yine ona, yani virüsü temsil eden mezkûr tanrıçalara sığınıyorlardı. Hindistan’da, salgının renkli bir dinî gelenek üzerindeki etkileri arasında belki baş sırada sayılabilecek bu ilginç hadiseler yaşanırken, aynı anda, bambaşka bir coğrafya ve dinî bir iklimde de benzer bir gelişme görülmekteydi. Dünyanın, Hinduizm gibi çok tanrılı bir dine sahip bu doğu köşesindeki yeni doğan söz konusu tanrıçalara mukabil; teslisçi tanrı anlayışının bir sonucu olsa gerek muğlak bir tek tanrı inancına sahip Hristiyan dininin hâkim olduğu Batı köşesinde ise yeni tanrıçalar zuhur etmese de, dinin kendi teolojik yapısına uygun olarak ilahi güçler atfedilen eski bir azize yeniden hatırlanıyordu. Bu gelişme, aslında ilgili dindeki kökleri çok eskilere dayanan azizler kültünün modern bir yansımasını gösteren, güncel bir fenomen haline gelmiştir. Tarihleri boyunca Hristiyanlar da Hindular gibi salgın hastalık dönemlerinde salgından korunmak ya da kurtulmak için müracaat edebilecekleri ilahi olmakla birlikte somut merciler aramış ve bu mercileri azizlerde bulmuşlardır. Zira şifa söz konusu olduğunda dinin kendisi kadar eski bir gelenek ve pratikler silsilesi mevcuttur. İsa Mesih’ten havarilere ve onlardan da azizlere intikal ettiğine inanılan özel bir yetenek kapsamında değerlendirilen şifa, pek çok defa tıbbi değil dinî pratiklerden ve özellikle de mucizelerden beklenen bir netice olmuştur. Bu inançla hareket eden Hristiyanlar, çeşitli salgın zamanlarında, daha önceden aziz ilan edilen bazı kimselere o anki salgından koruyucu oldukları kabulüyle müracaat etmişler ve onlardan şifa yahut koruma beklemişlerdir. Bu köklü inanç ve pratik, çok uzun bir zaman önce yaşadığı kabul edilen ve salgının adaşı olması hasebiyle ilgi uyandıran bir azizeyle, yaşadığımız salgın sırasında da kendini göstermiştir. Bu azize, St. Corona adında, hakkında farklı kaynaklarda farklı detaylar bulunsa da miladi ikinci asırda yaşadığı kabul edilen, kadın bir figürdür. Zaman içinde oduncular, kasaplar, mezar kazıcıları, hazine avcıları, mali sıkıntı çeken ya da bol paraya kavuşmak isteyenler, piyango, kumar ve bahis oyuncuları gibi farklı grupların, onu koruyucu (patron) azize olarak gördüğü ve adı etrafında bir kültün oluştuğu bilinmektedir. Covid-19 salgını ile birlikte, salgına sebep olan virüsle aynı adı taşıması sebebiyle yeniden gündeme gelmiş ve kendisinin ‘zaten’ salgın hastalıklardan koruyucu azize olduğu iddia edilmiştir. Ancak tarihte böyle bir koruyuculuk işlevinin olduğu açık bir şekilde doğrulanamamaktadır. St. Corona, tarihte değilse bile, ‘artık’ salgınlardan ve özellikle de koronavirüs salgınından koruyucu bir azizedir. Bu çalışmada St. Corona’nın salgından koruyucu bir azize haline geliş süreci dijital medyanın verileri üzerinden takip edilecek ve ardından onun tarihî kişiliği tanıtılmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

 • ACIBADEM. “Corona Virüsü (Koronavirüs) Nedir, Belirtileri Nelerdir?”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.acibadem.com.tr/koronavirus/koronavirus-corona-virusu-nedir-belirtileri/
 • Ak, Özlem. “Coronavirüs. Soğuk Algınlığından Ölümcül Salgına! Küresel Kâbus”. Bilim ve Teknik 53/628 (Mart 2020), 12-27. Erişim 24 Ocak 2022. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/pdf/2020-mart
 • Alamy “For 40 days the just made icon of St. Corona will be kept…” (26 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.alamy.com/for-40-days-the-just-made-icon-of-st-corona-will-be-kept-for-consecration-on-the-altar-of-the-greek-orthodox-church-of-all-saints-at-ungererstrae-131-the-saint-nourishes-the-hope-for-help-in-the-raging-corona-pandemic-automated-translation-image351589474.html
 • ALJAZEERA. “‘Corona Devi’: Indian priests pray for mercy from COVID ‘goddess’” (27 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/27/corona-devi-indian-priests-pray-for-mercy-from-covid-goddess
 • Amazon. “Staci19 Saint Corona (Santa Corona) Devotional Candle” (1 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.amazon.in/Staci19-Saint-Corona-Devotional-Candle/dp/B08BL15RSQ
 • Atmaca, Veli. “Eski Medeniyetlerde Günah-Hastalık İlişkisi veya Tanrı’nın Gazabı Meselesi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 (2010), 99-121.
 • Ballam, Simon. “Saint Corona: Martyr of the Moment”. METROPOLE (12 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://metropole.at/corona-the-saint/
 • Battal, Emine. “Yeni Dinî Hareketlerin Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri Karşısındaki Tutum ve Davranışları”. Oksident 3/2 (Aralık 2021), 175-179. https://doi.org/10.51490/oksident.1016622
 • BBC NEWS TÜRKÇE. “Koronavirüsü reddeden Rus rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi” (18 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53098231
 • Beatson, Elizabeth H. vd. “The St. Victor Altarpiece in Siena Cathedral: A Reconstruction”. The Art Bulletin 68/4 (1986), 610-631.
 • Borrelli, Antonio. “Santi Vittore e Corona Martiri. 14 maggio”. Santi Beati (2019). Erişim 24 Ocak 2022. http://www.santiebeati.it/dettaglio/92614
 • Byrine, Joseph P. - Jo N. Hays. Epidemics and Pandemics: From Ancient Plagues to Modern-Day Threats. California: Greenwood, 2021.
 • Catholic Diocese of Raleigh. “Pandemic casts spotlight on a nearly forgotten martyr: St. Co-rona” (31 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://dioceseofraleigh.org/news/pandemic-casts-spotlight-nearly-forgotten-martyr-st-corona
 • CatholicShop. “St. Corona Pandemic Prayer Holy Cards - 100-Pack”. Erişim 24 Ocak 2022. https://catholicshop.com/st.-corona-holy-cards-100-pack.html
 • Çapcıoğlu, İhsan – Kaya, Emine. Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış. Ankara: Diyanet-Sen, 2021.
 • Demirci, Kürşat. “Ortodoksluk”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 33/409-414, 2007. Erişim 24 Ocak 2022. https://islamansiklopedisi.org.tr/ortodoksluk
 • Dillinger, Johannes. Magical Treasure Hunting in Europe and North America. A History. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012.
 • Dillinger, Johannes. “The Good Magicians: Treasure Hunting in Early Modern Germany”. Everyday Magic in Early Modern Europe. ed. Kathryn A. Edwards. 105-126. New York: Routledge, 2016.
 • DWC, Diocese of Wheeling-Charleston. “All Saints Parish Unveils St. Corona Icon” (7 Ocak 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://dwc.org/all-saints-parish-unveils-st-corona-icon/
 • DW. “Was St. Corona the patron saint of pandemics?” (13 Mayıs 2020). Erişim 14 Ocak 2022. https://www.dw.com/en/was-st-corona-the-patron-saint-of-epidemics/a-53424801
 • Ercan, Yavuz. “Korona Cahillikleri”. İlkadım Dergisi. Erişim 14 Ocak 2022. https://ilkadimdergisi.net/arsiv/yazi/imbik-korona-cahillikleri-3189
 • Etsy. “Saint St Corona, now patron of pandemics - Eastern Orthodox Catholic laminated Holy Prayer card. Available in two versions”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.etsy.com/listing/785651040/saint-st-corona-now-patron-of-pande-mics?click_key=87b84774f96c088394d830698795d4838b0423bf%3A785651040&click_sum=fd73e672&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=saint+corona&ref=sr_gallery-1-6&organic_search_click=1
 • euronews. “Covid-19: Fransa’da yüzlerce kişi kilise ayinlerinin başlaması için gösteri dü-zenledi” (15 Kasım 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.euronews.com/2020/11/15/covid-19-fransa-da-yuzlerce-kisi-kilise-ayinlerinin-baslamas-icin-gosteri-duzenledi
 • euronews. “İsrail: Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı” (10 Şubat 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.euronews.com/2021/02/10/israil-covid-19-k-s-tlamalar-n-protesto-eden-ortodoks-yahudiler-polisle-cat-st
 • euronews. “Katolikler kiliseleri kapatan hükümeti protesto etti” (29 Kasım 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.euronews.com/2020/11/29/fransa-da-dan-stay-covid-19-onlemlerine-itiraz-eden-kiliseleri-hakl-buldu
 • Facebook. “Heilige Corona – Gebetskette / St. Corona Prayer Chain”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.facebook.com/groups/1292779407598294
 • GALLERIST. “Maa Bharati On Coronavirus”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.gallerist.in/figurative-paintings/maa-bharati-on-coronavirus
 • Gemeinde St. Corona am Wechsel. “Pfarrkirche St. Corona”. Erişim 24 Ocak 2022. http://www.st-corona-wechsel.gv.at/Pfarrkirche_St_Corona_3
 • Gemeinde St. Corona am Wechsel. “Wallfahrtskirche St. Corona am Wechsel”. Erişim 24 Ocak 2022. http://www.st-corona-wechsel.gv.at/Wallfahrtskirche_St_Corona_am_Wechsel
 • Ghatak, Proggya. “The Sitala Saga: a Case of Cultural Integration in the Folk Tradition of West Bengal”. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities V/2 (2013), 119-131.
 • Greek Orthodox Archdiocese of America. “Saints and Feasts” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.goarch.org/chapel/saints?contentid=286
 • Harman, Ömer Faruk. “Azîz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 4/332. İstanbul, 1991. Erişim 24 Ocak 2022. https://islamansiklopedisi.org.tr/aziz--hristiyanlik
 • Harper, Elizabeth. “Is St. Corona Really the Patron Saint of Plagues?” SLATE (23 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://slate.com/human-interest/2020/03/saint-corona-patron-saint-of-plagues.html
 • Harrold, Jillian. Saintly Doctors: The Early Iconography of SS. Cosmas and Damian in Italy. Coventry: University of Warwick, Doktora Tezi, 2007.
 • Hays, Jo N. Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. California: ABC CLIO, 2005.
 • Hıdır, Özcan. “COVID-19 Süreci-Sonrası: Teolojik ve Teo-Politik Gelişmeler”. Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği. ed. M. Şeker - A. Özer. 771-792. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, ts.
 • Hıdır, Özcan. “Kovid-19 teo-politiği: Evanjelikler ve Ultra-Ortodoks Yahudiler”. AA Anadolu Ajansı (2020). https://www.aa.com.tr/tr/analiz/kovid-19-teo-politigi-evanjelikler-ve-ultra-ortodoks-yahudiler/1805863
 • Holmes, Daniel J. “Corona: The Saint That Went Viral”. Rhode Island Catholic (24 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://thericatholic.com/stories/corona-the-saint-that-went-viral,11605
 • Imıl, Muhittin. “Kutsal Dünyanın Virüsle İmtihanı: Post-Pandemik Dönem ve Din”. Dini Araştırmalar 23/57 (15 Haziran 2020), 65-94.
 • INDIA TODAY. “Corona Mata’ temple built in UP village, demolished after five days” (13 Haziran 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.indiatoday.in/cities/story/corona-mata-temple-up-pratapgarh-village-demolished-1814177-2021-06-13
 • INDIA TODAY. “Man conducts daily pujas for ‘Corona Devi’ in Kerala” (14 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.indiatoday.in/india/story/man-conducts-daily-pujas-for-corona-devi-in-kerala-1688867-2020-06-14
 • INDIA TODAY. “This Tamil Nadu Temple Got A Corona Devi Idol To Protect People From Covid”. Youtube (Yayın Tarihi 20 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=JluY2GHlMpY
 • Joy of Heaven. “Prayer to St. Corona in time of epidemic / Feast Day: May 14”. Youtube (Yayın Tarihi 14 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=gysYEm3T1bM
 • Just, Barbara. “Die heilige Corona – Gebieterin böser Geister”. kath.ch (6 Mart 2020). Erişim 14 Ocak 2022. https://www.kath.ch/newsd/die-heilige-corona-gebieterin-boeser-geister/
 • Kabaağaç, Sina, Erdal Alova. Latince Türkçe Sözlük. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995.
 • kath, Katholische Nachrichten. “Heilige Corona - Die Patronin gegen Seuchen!” (11 Mart 2020.) Erişim 24 Ocak 2022. https://www.kath.net/news/70943
 • @KatholikenNet. “BREAKING NEWS! Die Heilige #Corona - Die Patronin gegen Seuchen!” (11 Mart 2020, 13:30). Twitter. Erişim 24 Ocak 2022. https://twitter.com/KatholikenNet/status/1237687322788999173
 • Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil). Korea: Korean Bible Society, 2013.
 • Limos, Mario Alvaro. “As Ironic as It Sounds, St. Corona is the Patron Saint of Pandemics. No, the virus was not named after her”. Esquire (18 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.esquiremag.ph/long-reads/features/saint-corona-patron-of-pandemics-a00293-20200318
 • Liscia, Valentina Di. “The True Significance of St. Corona, the Viral Saint”. HYPERALLERGIC (26 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://hyperallergic.com/549630/saint-corona/
 • Mamytov, Abdimuhamet. Rus Ortodoks Kilisesi’nde Azizlik. Ankara: Berikan, 2013.
 • Meriç, Cemil. Kırk Ambar. İstanbul: İletişim, 2017.
 • Miller, Emily McFarlan. “Is St. Corona the patron saint of pandemics?” NATIONAL CATHOLIC REPORTER (23 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.ncronline.org/news/coronavirus/st-corona-patron-saint-pandemics
 • modern eden gallery. “Saint Corona” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.moderneden.com/products/saint-corona?_pos=1&_sid=be57eeaf9&_ss=r
 • Moll, Friedrich. “Saint Corona, Saint Against Pandemics?” Urologichistory.Museum (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.urologichistory.museum/collections/the-scope-of-urology-newsletter/issue-1-spring-2020/saint-corona
 • Moll, Friedrich - Schwarzburger, M. A. “St. Corona – eine Fürsprecherin gegen Seuchen? Eine Miszelle aus der Medizin- und Urologiegeschichte”. Geschichte der Urologie 59 (2020), 585-594.
 • More, Alison. “Sancta Corona, ora pro nobis”. University of St. Michael’s College in The Uni-versity of Toronto (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://stmikes.utoronto.ca/news_topics/saint-corona
 • Moss, Candida. “FACT CHECK: There is a St. Corona (d.170) but (1) she is not the patron saint of infectious diseases (look to St Edmund for that) (2) her name is from the vision she had of a crown & there are reasons to think she was invented (3) her remains are in Anzu, N.Italy”. Twitter (20 Mart 2020, 19:14). Erişim 24 Ocak 2022. https://twitter.com/candidamoss/status/1241035325339848704
 • Mróz, F. “The Impact of COVID 19 on Pilgrimages and Religious Tourism in Europe During the First Six Months of the Pandemic”. Journal of Religion and Health 60 (2021), 625-645.
 • Nehra, William. “Who was Saint Corona and why are people asking for her help?” IAMEXPAT (16 Mayıs 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.iamexpat.nl/lifestyle/lifestyle-news/who-was-saint-corona-and-why-are-people-asking-her-help
 • Ökumenisches Heiligenlexikon. “Corona” (2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Corona_Stephana.html
 • Önal, Recep. “Pandemiye Dini Yaklaşımlar ve Tartışmalar”. Modernitenin Pandemik Hâlleri: maskeli, mesafeli ve kırılgan. ed. Fahri Çakı. 413-436. Ankara: Nobel, 2020.
 • Perciaccante, A. vd. “Which Saint to pray for fighting against a Covid infection? A short sur-vey”. Ethics, Medicine and Public Health 18 (2021), 1-4.
 • Peterson, Larry. “Yes, there’s actually a St. Corona! And her remains are in Northern Italy”. ALETEİA (14 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://aleteia.org/2020/03/14/yes-theres-actually-a-st-corona-and-shes-buried-in-the-middle-of-the-pandemic/
 • PH, CATHOLIC PILGRIMAGE. “It’s true – There’s a St Corona and she is the Patron Saint of Pandemics” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.catholicpilgrimageph.com/its-true-theres-a-st-corona-and-she-is-the-patron-saint-of-pandemics/
 • Picheta, R. “Rio’s Christ the Redeemer statue lit up as a doctor, in tribute to healthcare wor-kers fighting coronavirus”. CNN Travel (13 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://edition.cnn.com/travel/amp/christ-the-redeemer-doctor-easter-sunday-scli intl/index.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2jWexWHHp2I2Te98yJU3lmjSJTCt2wDmeGuI721c-l1B2Mjw_DuL_Xm4s
 • PicturesonGold. “Saint Victor and Saint Corona Color Religious Medal ‘EXCLUSIVE’, ‘Pair of Saint Victor and Saint Corona Earrings’, “Saint Corona Religious Medal ‘EXCLUSIVE’”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.picturesongold.com/searchresults.html?q=saint+corona
 • Polat, Kemal. Katolik Hıristiyanlık’ta Azizlik ve Azizler. Ankara: Salkımsöğüt Yayınevi, 2020.
 • Powerful Daily Prayers. “Powerful Prayer for Protection Against Coronavirus | Prayer to St Corona Against Pandemics”. Youtube (Yayın Tarihi 17 Temmuz 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=S01873uCpXQ
 • Pray Unceasingly. “MIRACULOUS PRAYER TO ST. CORONA FOR PROTECTION AGAINST PLAGUE AND PANDEMICS - PRAY UNTIL THE END!” Youtube (Yayın Tarihi 26 Mart 2020). https://www.youtube.com/watch?v=yzWDhaOSpmo&t=334s
 • Rauer, Christine (ed.). The Old English Martyrology. Edition, Translation and Commentary. Cambridge: D. S. Brewer, 2013.
 • REUTERS. “German cathedral dusts off relics of St. Corona, patron of epidemics” (25 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-germany-saint-idUKKBN21C2P4
 • REUTERS. “Indian village prays to ‘goddess corona’ to rid them of the virus” (12 Haziran 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.reuters.com/world/india/indian-village-prays-goddess-corona-rid-them-virus-2021-06-12/
 • Saints, Catholic. “Prayer to Saint Corona - To End The Pandemic”. Youtube (Yayın Tarihi 30 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=xlmQPx7Y9d8&list=PL5_ax08Z6UX8Jqvv7EsCGpcRhCu25pEUW
 • Santivittoree. “Basilica Santuario dei Ss. Vittore e Corona”. Santivittoreecorona. Erişim 24 Ocak 2022. http://www.santivittoreecorona.it/
 • Scott, Robert A. Miracle Cures: Saints, Pilgrimage, and the Healing Powers of Belief. California: University of California Press, 2011.
 • Shetty, Rashmi. “Coronasur: A Double-layered Iconoclash”. Utrecht University (24 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://religiousmatters.nl/coronasur-a-double-layered-iconoclash/
 • Sputnik Türkiye. “Hindistan’da yüzlerce kadın Kovid-19’a karşı dua etmek için tapınağa ka-dar sosyal me-safesiz ve maskesiz yürüdü” (05 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.sputniknews.com/20210505/hindistanda-yuzlerce-kadindan-kovid-19dan-kurtulmak-icin-tapinaga-sosyal-mesafe-ve-maskesiz-yuruyus-1044433529.html
 • Srinivas, Tulasi. “India’s goddesses of contagion provide protection in the pandemic – just don’t make them angry”. THE CONVERSATION (15 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://theconversation.com/indias-goddesses-of-contagion-provide-protection-in-the-pandemic-just-dont-make-them-angry-139745
 • SSPX, Society of Saint Pius X. “There is a Saint Corona, And she is the Patron Saint against plague and epidemics” (14 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://sspx.ca/en/news-events/news/there-saint-corona-and-she-patron-saint-against-plague-and-epidemics-56032
 • St. Francis of Assisi Catholic Church. “Prayer to St. Corona” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://stfrancishaskell.org/prayer-to-st-corona
 • St. George Orthodox Church of Boston. “Saint of Month – St. Corona of Damascus – November 24” (Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.stgeorgeofboston.org/news/saints/archive/saints-2020/april-2020
 • Ştefan, Andrei-Alexandru. “The First Patron Saint of Medieval Braşov?”. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia 58/1 (2013), 201-226.
 • Taub, Matthew. “Is Saint Corona A Guardian Against Epidemics?”. Atlas Obscura (31 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.atlasobscura.com/articles/saint-corona-epidemics
 • The British Museum. “Les images de tous les saincts et saintes de l’année”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1861-0713-556
 • The IndianEXPRESS. “My own way of creating awareness’: Man in Kerala worships ‘Corona Devi’” (14 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://indianexpress.com/article/trending/trending-in-india/my-own-way-of-creating-awareness-man-in-kerala-worships-corona-devi-6458320/
 • The IndianEXPRESS. “UP villagers set up ‘Corona Mata’ temple to seek divine blessings to ward off Covid-19” (12 Haziran 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://indianexpress.com/article/trending/trending-in-india/up-villagers-set-of-corona-mata-temple-hoping-goddess-will-protect-from-covid-7355686/
 • The IndianEXPRESS. “When fear leads to faith: The disease Gods of India” (22 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://indianexpress.com/article/research/when-fear-leads-to-faith-the-disease-gods-of-india-6470376/
 • THE MET, Met Museum. “Ste. Couronne, martyre (St. Corona, Martyr), May 14th, from Les Images De Tous Les Saincts et Saintes de L’Année (Images of All of the Saints and Religious Events of the Year)”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/419694
 • THE TIMES OF INDIA. “UP: ‘Corona Mata’ temple razed by authorities” (13 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/videos/toi-original/up-corona-mata-temple-razed-by-authorities/videoshow/83480317.cms
 • “There Is A SAINT CORONA, And She Is the Patron Saint Against EPIDEMICS”. GLORIA TV (Yayın Tarihi 11 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022.
 • TRT HABER. “İran’da türbelerin kapatılması protesto edildi” (17 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.trthaber.com/haber/dunya/iranda-turbelerin-kapatilmasi-protesto-edildi-467614.html
 • Uzun, Sema Nur. “Yahudilikte Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Aşılanmaya Karşı Yaklaşımlar: Covid-19 Örneği”. Oksident 3/2 (2021), 181-205. https://doi.org/10.51490/oksident.1019240
 • Wendelin, Martina. Facebook (31 Aralık 2021, 17:21). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.facebook.com/100055099096340/posts/461803285666304/
 • Wikipedia. “Victor and Corona”. Erişim 24 Ocak 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_and_Corona
 • Wikipedia. “Avusturya-Macaristan Kronu”. Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya-Macaristan_kronu
 • Wikipedia. “Illuminated miniature of the martyrdom of Saint Victor and Saint Corona, on a full leaf from a Book of Hours, France (Paris), ca. 1480”. Erişim 24 Ocak 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_and_Corona#/media/File:SaintsVictor_and_Corona.JPG
 • Wynne, Amelia. “Heal the world: Rio’s Christ the Redeemer statue is lit up as a doctor in tribute to healthcare workers fighting coronavirus across the globe”. Dailymail (13 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8214575/Rios-Christ-Redeemer-statue-lit-doctor-tribute-healthcare-workers.html
 • XIII. Gregory. The Roman Martyrology. John Murphy Company & Publishers, 1916.
 • https://gloria.tv/post/Lk7WSGqUS6Dz292AELsUmP4mM?fbclid=IwAR1cwvf4FBIX66RB23bp9a9BbTc7QTs88tpajRtOPlIWzNoxjPKBwdQJoUQ

A Christian Saint Remembered by The Covid-19 Pandemic: St. Corona and Her Cult

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 1, 113 - 149, 30.06.2022
https://doi.org/10.33420/marife.1064288

Öz

As in many fields, the coronavirus has had effects and consequences in the religious field. One of them is the birth of new goddesses and the updating and re-functioning of an old saint and her cult that can be seen in Hinduism and Christianity. Shortly after the pandemic outbreak, new goddesses, Corona Devi and Corona Mata, began to appear in India. Those who created the goddesses did not neglect to erect idols of these goddesses, in which they reflect some objects and depictions related to the coronavirus and pandemic, to build temples in their names and even to appoint priests to these temples. This Hinduist tradition, which has been maintained throughout history to protect itself against various pandemics such as smallpox, chickenpox, plague, and cholera, has also emerged in its own way in the coronavirus pandemic. The purpose of these idols, which, according to Hindus, who worshiped the aforementioned goddesses, consisted of the incarnation of the coronavirus, was to alleviate the effects of the virus. Therefore, these statues shaped as goddesses were nothing but idols representing the virus itself. Those who worshiped her, on the other hand, took refuge in the aforementioned goddesses, who represented the virus, from the evil of her, that is, the virus, according to their own statements. While these interesting events, which could perhaps be counted as the first among the effects of the pandemic on a colorful religious tradition, were taking place in India, a similar development was seen in completely different geography and religious climate at the same time. In contrast to the newly born goddesses in this eastern corner of the world, which has a polytheistic religion like Hinduism; although no new goddesses appeared in the western corner, where the ambiguous monotheistic Christian religion was dominant, an old saint to whom divine powers were ascribed in accordance with the religion's theological structure was being remembered again. This development has actually become a current phenomenon, showing a modern reflection of the cult of saints, which has its roots in the religion concerned. Throughout their history, Christians, like Hindus, sought divine but tangible authorities that they could apply to protect themselves from pandemics or to get rid of pandemics and found these authorities in saints. Because when it comes to healing, there is a chain of traditions and practices as old as religion itself. Healing, which is considered within the scope of a special ability believed to be inherited from Jesus Christ to the apostles and from them to the saints, has often been an expected result from religious practices, and especially miracles, rather than medical ones. Acting with this belief, Christians applied to some people who were previously declared saints during various pandemics, assuming that they were protective from the current pandemic, and expected healing or protection from them. This deep-rooted belief and practice have also manifested itself during the pandemic we live in, with a saint considered to have lived a long time ago and arousing interest due to being the namesake of the pandemic. This saint, St. Corona, although there are different details about her in different sources, is a female figure accepted to have lived in the second century AD. It is known that over time, different groups such as lumberjacks, butchers, grave diggers, treasure hunters, those who are in financial trouble or who want to have plenty of money, lottery, gambling and betting players see her as a patron saint and a cult has formed around her name. With the Covid-19 pandemic, she came to the fore again due to the fact that she bears the same name as the virus that caused the pandemic, and it was claimed that she was the patron saint from pandemics. However, the existence of such a protective function in history cannot be clearly verified. St. Corona, if not in history, is now the patron saint of pandemics and especially the coronavirus pandemic. In this study, her process of becoming a patron saint from the pandemic will be followed through the data of digital media, and then her historical personality will be introduced.

Kaynakça

 • ACIBADEM. “Corona Virüsü (Koronavirüs) Nedir, Belirtileri Nelerdir?”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.acibadem.com.tr/koronavirus/koronavirus-corona-virusu-nedir-belirtileri/
 • Ak, Özlem. “Coronavirüs. Soğuk Algınlığından Ölümcül Salgına! Küresel Kâbus”. Bilim ve Teknik 53/628 (Mart 2020), 12-27. Erişim 24 Ocak 2022. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/pdf/2020-mart
 • Alamy “For 40 days the just made icon of St. Corona will be kept…” (26 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.alamy.com/for-40-days-the-just-made-icon-of-st-corona-will-be-kept-for-consecration-on-the-altar-of-the-greek-orthodox-church-of-all-saints-at-ungererstrae-131-the-saint-nourishes-the-hope-for-help-in-the-raging-corona-pandemic-automated-translation-image351589474.html
 • ALJAZEERA. “‘Corona Devi’: Indian priests pray for mercy from COVID ‘goddess’” (27 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.aljazeera.com/news/2021/5/27/corona-devi-indian-priests-pray-for-mercy-from-covid-goddess
 • Amazon. “Staci19 Saint Corona (Santa Corona) Devotional Candle” (1 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.amazon.in/Staci19-Saint-Corona-Devotional-Candle/dp/B08BL15RSQ
 • Atmaca, Veli. “Eski Medeniyetlerde Günah-Hastalık İlişkisi veya Tanrı’nın Gazabı Meselesi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34 (2010), 99-121.
 • Ballam, Simon. “Saint Corona: Martyr of the Moment”. METROPOLE (12 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://metropole.at/corona-the-saint/
 • Battal, Emine. “Yeni Dinî Hareketlerin Salgın Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri Karşısındaki Tutum ve Davranışları”. Oksident 3/2 (Aralık 2021), 175-179. https://doi.org/10.51490/oksident.1016622
 • BBC NEWS TÜRKÇE. “Koronavirüsü reddeden Rus rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi” (18 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53098231
 • Beatson, Elizabeth H. vd. “The St. Victor Altarpiece in Siena Cathedral: A Reconstruction”. The Art Bulletin 68/4 (1986), 610-631.
 • Borrelli, Antonio. “Santi Vittore e Corona Martiri. 14 maggio”. Santi Beati (2019). Erişim 24 Ocak 2022. http://www.santiebeati.it/dettaglio/92614
 • Byrine, Joseph P. - Jo N. Hays. Epidemics and Pandemics: From Ancient Plagues to Modern-Day Threats. California: Greenwood, 2021.
 • Catholic Diocese of Raleigh. “Pandemic casts spotlight on a nearly forgotten martyr: St. Co-rona” (31 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://dioceseofraleigh.org/news/pandemic-casts-spotlight-nearly-forgotten-martyr-st-corona
 • CatholicShop. “St. Corona Pandemic Prayer Holy Cards - 100-Pack”. Erişim 24 Ocak 2022. https://catholicshop.com/st.-corona-holy-cards-100-pack.html
 • Çapcıoğlu, İhsan – Kaya, Emine. Pandemi Döneminde Türkiye’de Dini Hayat: Din Görevlileri Örneğinde Din Hizmetlerine Genel Bir Bakış. Ankara: Diyanet-Sen, 2021.
 • Demirci, Kürşat. “Ortodoksluk”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 33/409-414, 2007. Erişim 24 Ocak 2022. https://islamansiklopedisi.org.tr/ortodoksluk
 • Dillinger, Johannes. Magical Treasure Hunting in Europe and North America. A History. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012.
 • Dillinger, Johannes. “The Good Magicians: Treasure Hunting in Early Modern Germany”. Everyday Magic in Early Modern Europe. ed. Kathryn A. Edwards. 105-126. New York: Routledge, 2016.
 • DWC, Diocese of Wheeling-Charleston. “All Saints Parish Unveils St. Corona Icon” (7 Ocak 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://dwc.org/all-saints-parish-unveils-st-corona-icon/
 • DW. “Was St. Corona the patron saint of pandemics?” (13 Mayıs 2020). Erişim 14 Ocak 2022. https://www.dw.com/en/was-st-corona-the-patron-saint-of-epidemics/a-53424801
 • Ercan, Yavuz. “Korona Cahillikleri”. İlkadım Dergisi. Erişim 14 Ocak 2022. https://ilkadimdergisi.net/arsiv/yazi/imbik-korona-cahillikleri-3189
 • Etsy. “Saint St Corona, now patron of pandemics - Eastern Orthodox Catholic laminated Holy Prayer card. Available in two versions”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.etsy.com/listing/785651040/saint-st-corona-now-patron-of-pande-mics?click_key=87b84774f96c088394d830698795d4838b0423bf%3A785651040&click_sum=fd73e672&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=saint+corona&ref=sr_gallery-1-6&organic_search_click=1
 • euronews. “Covid-19: Fransa’da yüzlerce kişi kilise ayinlerinin başlaması için gösteri dü-zenledi” (15 Kasım 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.euronews.com/2020/11/15/covid-19-fransa-da-yuzlerce-kisi-kilise-ayinlerinin-baslamas-icin-gosteri-duzenledi
 • euronews. “İsrail: Covid-19 kısıtlamalarını protesto eden Ortodoks Yahudiler polisle çatıştı” (10 Şubat 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.euronews.com/2021/02/10/israil-covid-19-k-s-tlamalar-n-protesto-eden-ortodoks-yahudiler-polisle-cat-st
 • euronews. “Katolikler kiliseleri kapatan hükümeti protesto etti” (29 Kasım 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.euronews.com/2020/11/29/fransa-da-dan-stay-covid-19-onlemlerine-itiraz-eden-kiliseleri-hakl-buldu
 • Facebook. “Heilige Corona – Gebetskette / St. Corona Prayer Chain”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.facebook.com/groups/1292779407598294
 • GALLERIST. “Maa Bharati On Coronavirus”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.gallerist.in/figurative-paintings/maa-bharati-on-coronavirus
 • Gemeinde St. Corona am Wechsel. “Pfarrkirche St. Corona”. Erişim 24 Ocak 2022. http://www.st-corona-wechsel.gv.at/Pfarrkirche_St_Corona_3
 • Gemeinde St. Corona am Wechsel. “Wallfahrtskirche St. Corona am Wechsel”. Erişim 24 Ocak 2022. http://www.st-corona-wechsel.gv.at/Wallfahrtskirche_St_Corona_am_Wechsel
 • Ghatak, Proggya. “The Sitala Saga: a Case of Cultural Integration in the Folk Tradition of West Bengal”. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities V/2 (2013), 119-131.
 • Greek Orthodox Archdiocese of America. “Saints and Feasts” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.goarch.org/chapel/saints?contentid=286
 • Harman, Ömer Faruk. “Azîz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 4/332. İstanbul, 1991. Erişim 24 Ocak 2022. https://islamansiklopedisi.org.tr/aziz--hristiyanlik
 • Harper, Elizabeth. “Is St. Corona Really the Patron Saint of Plagues?” SLATE (23 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://slate.com/human-interest/2020/03/saint-corona-patron-saint-of-plagues.html
 • Harrold, Jillian. Saintly Doctors: The Early Iconography of SS. Cosmas and Damian in Italy. Coventry: University of Warwick, Doktora Tezi, 2007.
 • Hays, Jo N. Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. California: ABC CLIO, 2005.
 • Hıdır, Özcan. “COVID-19 Süreci-Sonrası: Teolojik ve Teo-Politik Gelişmeler”. Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği. ed. M. Şeker - A. Özer. 771-792. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, ts.
 • Hıdır, Özcan. “Kovid-19 teo-politiği: Evanjelikler ve Ultra-Ortodoks Yahudiler”. AA Anadolu Ajansı (2020). https://www.aa.com.tr/tr/analiz/kovid-19-teo-politigi-evanjelikler-ve-ultra-ortodoks-yahudiler/1805863
 • Holmes, Daniel J. “Corona: The Saint That Went Viral”. Rhode Island Catholic (24 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://thericatholic.com/stories/corona-the-saint-that-went-viral,11605
 • Imıl, Muhittin. “Kutsal Dünyanın Virüsle İmtihanı: Post-Pandemik Dönem ve Din”. Dini Araştırmalar 23/57 (15 Haziran 2020), 65-94.
 • INDIA TODAY. “Corona Mata’ temple built in UP village, demolished after five days” (13 Haziran 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.indiatoday.in/cities/story/corona-mata-temple-up-pratapgarh-village-demolished-1814177-2021-06-13
 • INDIA TODAY. “Man conducts daily pujas for ‘Corona Devi’ in Kerala” (14 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.indiatoday.in/india/story/man-conducts-daily-pujas-for-corona-devi-in-kerala-1688867-2020-06-14
 • INDIA TODAY. “This Tamil Nadu Temple Got A Corona Devi Idol To Protect People From Covid”. Youtube (Yayın Tarihi 20 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=JluY2GHlMpY
 • Joy of Heaven. “Prayer to St. Corona in time of epidemic / Feast Day: May 14”. Youtube (Yayın Tarihi 14 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=gysYEm3T1bM
 • Just, Barbara. “Die heilige Corona – Gebieterin böser Geister”. kath.ch (6 Mart 2020). Erişim 14 Ocak 2022. https://www.kath.ch/newsd/die-heilige-corona-gebieterin-boeser-geister/
 • Kabaağaç, Sina, Erdal Alova. Latince Türkçe Sözlük. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995.
 • kath, Katholische Nachrichten. “Heilige Corona - Die Patronin gegen Seuchen!” (11 Mart 2020.) Erişim 24 Ocak 2022. https://www.kath.net/news/70943
 • @KatholikenNet. “BREAKING NEWS! Die Heilige #Corona - Die Patronin gegen Seuchen!” (11 Mart 2020, 13:30). Twitter. Erişim 24 Ocak 2022. https://twitter.com/KatholikenNet/status/1237687322788999173
 • Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil). Korea: Korean Bible Society, 2013.
 • Limos, Mario Alvaro. “As Ironic as It Sounds, St. Corona is the Patron Saint of Pandemics. No, the virus was not named after her”. Esquire (18 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.esquiremag.ph/long-reads/features/saint-corona-patron-of-pandemics-a00293-20200318
 • Liscia, Valentina Di. “The True Significance of St. Corona, the Viral Saint”. HYPERALLERGIC (26 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://hyperallergic.com/549630/saint-corona/
 • Mamytov, Abdimuhamet. Rus Ortodoks Kilisesi’nde Azizlik. Ankara: Berikan, 2013.
 • Meriç, Cemil. Kırk Ambar. İstanbul: İletişim, 2017.
 • Miller, Emily McFarlan. “Is St. Corona the patron saint of pandemics?” NATIONAL CATHOLIC REPORTER (23 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.ncronline.org/news/coronavirus/st-corona-patron-saint-pandemics
 • modern eden gallery. “Saint Corona” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.moderneden.com/products/saint-corona?_pos=1&_sid=be57eeaf9&_ss=r
 • Moll, Friedrich. “Saint Corona, Saint Against Pandemics?” Urologichistory.Museum (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.urologichistory.museum/collections/the-scope-of-urology-newsletter/issue-1-spring-2020/saint-corona
 • Moll, Friedrich - Schwarzburger, M. A. “St. Corona – eine Fürsprecherin gegen Seuchen? Eine Miszelle aus der Medizin- und Urologiegeschichte”. Geschichte der Urologie 59 (2020), 585-594.
 • More, Alison. “Sancta Corona, ora pro nobis”. University of St. Michael’s College in The Uni-versity of Toronto (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://stmikes.utoronto.ca/news_topics/saint-corona
 • Moss, Candida. “FACT CHECK: There is a St. Corona (d.170) but (1) she is not the patron saint of infectious diseases (look to St Edmund for that) (2) her name is from the vision she had of a crown & there are reasons to think she was invented (3) her remains are in Anzu, N.Italy”. Twitter (20 Mart 2020, 19:14). Erişim 24 Ocak 2022. https://twitter.com/candidamoss/status/1241035325339848704
 • Mróz, F. “The Impact of COVID 19 on Pilgrimages and Religious Tourism in Europe During the First Six Months of the Pandemic”. Journal of Religion and Health 60 (2021), 625-645.
 • Nehra, William. “Who was Saint Corona and why are people asking for her help?” IAMEXPAT (16 Mayıs 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.iamexpat.nl/lifestyle/lifestyle-news/who-was-saint-corona-and-why-are-people-asking-her-help
 • Ökumenisches Heiligenlexikon. “Corona” (2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Corona_Stephana.html
 • Önal, Recep. “Pandemiye Dini Yaklaşımlar ve Tartışmalar”. Modernitenin Pandemik Hâlleri: maskeli, mesafeli ve kırılgan. ed. Fahri Çakı. 413-436. Ankara: Nobel, 2020.
 • Perciaccante, A. vd. “Which Saint to pray for fighting against a Covid infection? A short sur-vey”. Ethics, Medicine and Public Health 18 (2021), 1-4.
 • Peterson, Larry. “Yes, there’s actually a St. Corona! And her remains are in Northern Italy”. ALETEİA (14 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://aleteia.org/2020/03/14/yes-theres-actually-a-st-corona-and-shes-buried-in-the-middle-of-the-pandemic/
 • PH, CATHOLIC PILGRIMAGE. “It’s true – There’s a St Corona and she is the Patron Saint of Pandemics” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.catholicpilgrimageph.com/its-true-theres-a-st-corona-and-she-is-the-patron-saint-of-pandemics/
 • Picheta, R. “Rio’s Christ the Redeemer statue lit up as a doctor, in tribute to healthcare wor-kers fighting coronavirus”. CNN Travel (13 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://edition.cnn.com/travel/amp/christ-the-redeemer-doctor-easter-sunday-scli intl/index.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2jWexWHHp2I2Te98yJU3lmjSJTCt2wDmeGuI721c-l1B2Mjw_DuL_Xm4s
 • PicturesonGold. “Saint Victor and Saint Corona Color Religious Medal ‘EXCLUSIVE’, ‘Pair of Saint Victor and Saint Corona Earrings’, “Saint Corona Religious Medal ‘EXCLUSIVE’”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.picturesongold.com/searchresults.html?q=saint+corona
 • Polat, Kemal. Katolik Hıristiyanlık’ta Azizlik ve Azizler. Ankara: Salkımsöğüt Yayınevi, 2020.
 • Powerful Daily Prayers. “Powerful Prayer for Protection Against Coronavirus | Prayer to St Corona Against Pandemics”. Youtube (Yayın Tarihi 17 Temmuz 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=S01873uCpXQ
 • Pray Unceasingly. “MIRACULOUS PRAYER TO ST. CORONA FOR PROTECTION AGAINST PLAGUE AND PANDEMICS - PRAY UNTIL THE END!” Youtube (Yayın Tarihi 26 Mart 2020). https://www.youtube.com/watch?v=yzWDhaOSpmo&t=334s
 • Rauer, Christine (ed.). The Old English Martyrology. Edition, Translation and Commentary. Cambridge: D. S. Brewer, 2013.
 • REUTERS. “German cathedral dusts off relics of St. Corona, patron of epidemics” (25 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-germany-saint-idUKKBN21C2P4
 • REUTERS. “Indian village prays to ‘goddess corona’ to rid them of the virus” (12 Haziran 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.reuters.com/world/india/indian-village-prays-goddess-corona-rid-them-virus-2021-06-12/
 • Saints, Catholic. “Prayer to Saint Corona - To End The Pandemic”. Youtube (Yayın Tarihi 30 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.youtube.com/watch?v=xlmQPx7Y9d8&list=PL5_ax08Z6UX8Jqvv7EsCGpcRhCu25pEUW
 • Santivittoree. “Basilica Santuario dei Ss. Vittore e Corona”. Santivittoreecorona. Erişim 24 Ocak 2022. http://www.santivittoreecorona.it/
 • Scott, Robert A. Miracle Cures: Saints, Pilgrimage, and the Healing Powers of Belief. California: University of California Press, 2011.
 • Shetty, Rashmi. “Coronasur: A Double-layered Iconoclash”. Utrecht University (24 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://religiousmatters.nl/coronasur-a-double-layered-iconoclash/
 • Sputnik Türkiye. “Hindistan’da yüzlerce kadın Kovid-19’a karşı dua etmek için tapınağa ka-dar sosyal me-safesiz ve maskesiz yürüdü” (05 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.sputniknews.com/20210505/hindistanda-yuzlerce-kadindan-kovid-19dan-kurtulmak-icin-tapinaga-sosyal-mesafe-ve-maskesiz-yuruyus-1044433529.html
 • Srinivas, Tulasi. “India’s goddesses of contagion provide protection in the pandemic – just don’t make them angry”. THE CONVERSATION (15 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://theconversation.com/indias-goddesses-of-contagion-provide-protection-in-the-pandemic-just-dont-make-them-angry-139745
 • SSPX, Society of Saint Pius X. “There is a Saint Corona, And she is the Patron Saint against plague and epidemics” (14 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://sspx.ca/en/news-events/news/there-saint-corona-and-she-patron-saint-against-plague-and-epidemics-56032
 • St. Francis of Assisi Catholic Church. “Prayer to St. Corona” (2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://stfrancishaskell.org/prayer-to-st-corona
 • St. George Orthodox Church of Boston. “Saint of Month – St. Corona of Damascus – November 24” (Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.stgeorgeofboston.org/news/saints/archive/saints-2020/april-2020
 • Ştefan, Andrei-Alexandru. “The First Patron Saint of Medieval Braşov?”. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia 58/1 (2013), 201-226.
 • Taub, Matthew. “Is Saint Corona A Guardian Against Epidemics?”. Atlas Obscura (31 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.atlasobscura.com/articles/saint-corona-epidemics
 • The British Museum. “Les images de tous les saincts et saintes de l’année”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1861-0713-556
 • The IndianEXPRESS. “My own way of creating awareness’: Man in Kerala worships ‘Corona Devi’” (14 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://indianexpress.com/article/trending/trending-in-india/my-own-way-of-creating-awareness-man-in-kerala-worships-corona-devi-6458320/
 • The IndianEXPRESS. “UP villagers set up ‘Corona Mata’ temple to seek divine blessings to ward off Covid-19” (12 Haziran 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://indianexpress.com/article/trending/trending-in-india/up-villagers-set-of-corona-mata-temple-hoping-goddess-will-protect-from-covid-7355686/
 • The IndianEXPRESS. “When fear leads to faith: The disease Gods of India” (22 Haziran 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://indianexpress.com/article/research/when-fear-leads-to-faith-the-disease-gods-of-india-6470376/
 • THE MET, Met Museum. “Ste. Couronne, martyre (St. Corona, Martyr), May 14th, from Les Images De Tous Les Saincts et Saintes de L’Année (Images of All of the Saints and Religious Events of the Year)”. Erişim 24 Ocak 2022. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/419694
 • THE TIMES OF INDIA. “UP: ‘Corona Mata’ temple razed by authorities” (13 Mayıs 2021). Erişim 24 Ocak 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/videos/toi-original/up-corona-mata-temple-razed-by-authorities/videoshow/83480317.cms
 • “There Is A SAINT CORONA, And She Is the Patron Saint Against EPIDEMICS”. GLORIA TV (Yayın Tarihi 11 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022.
 • TRT HABER. “İran’da türbelerin kapatılması protesto edildi” (17 Mart 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.trthaber.com/haber/dunya/iranda-turbelerin-kapatilmasi-protesto-edildi-467614.html
 • Uzun, Sema Nur. “Yahudilikte Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Aşılanmaya Karşı Yaklaşımlar: Covid-19 Örneği”. Oksident 3/2 (2021), 181-205. https://doi.org/10.51490/oksident.1019240
 • Wendelin, Martina. Facebook (31 Aralık 2021, 17:21). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.facebook.com/100055099096340/posts/461803285666304/
 • Wikipedia. “Victor and Corona”. Erişim 24 Ocak 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_and_Corona
 • Wikipedia. “Avusturya-Macaristan Kronu”. Erişim 24 Ocak 2022. https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya-Macaristan_kronu
 • Wikipedia. “Illuminated miniature of the martyrdom of Saint Victor and Saint Corona, on a full leaf from a Book of Hours, France (Paris), ca. 1480”. Erişim 24 Ocak 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_and_Corona#/media/File:SaintsVictor_and_Corona.JPG
 • Wynne, Amelia. “Heal the world: Rio’s Christ the Redeemer statue is lit up as a doctor in tribute to healthcare workers fighting coronavirus across the globe”. Dailymail (13 Nisan 2020). Erişim 24 Ocak 2022. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8214575/Rios-Christ-Redeemer-statue-lit-doctor-tribute-healthcare-workers.html
 • XIII. Gregory. The Roman Martyrology. John Murphy Company & Publishers, 1916.
 • https://gloria.tv/post/Lk7WSGqUS6Dz292AELsUmP4mM?fbclid=IwAR1cwvf4FBIX66RB23bp9a9BbTc7QTs88tpajRtOPlIWzNoxjPKBwdQJoUQ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil ÖZEL 0000-0002-0906-6810

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Kabul Tarihi 8 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD ÖZEL, Halil. “Covid-19 Salgınının Hatırlattığı Bir Hristiyan Azize: St. Corona Ve Kültü”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 22/1 (Haziran 2022), 113-149. https://doi.org/10.33420/marife.1064288.