Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Understanding Islam: Positions of Knowledge, Bryan S. Turner (Edinburgh: Edinburgh University Press), 176 pages, ISBN 978-1474498746

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 1, 295 - 301, 30.06.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1274066

Öz

In this work, Bryan S. Turner, a British and Australian sociologist, aims to understand Islam by examining different positions of knowledge from inside and outside. Approaching religion in the context of rationality, Turner discusses the religion of Islam in the context of how religious practices, whch he calls a ‘life-world’, are embodied in Daily life and how they affect lifestyles and cultural values rather than in the context of beliefs, which he expresses as law (sharia) or dogmatic theology. Turner explores key issues including Political Islam, sharia, Orientalism and Islamophobia through discussions with modern philosophy such as pragmatism and postmodernism. Developing some postmodern and pragmatist objections to traditional concepts such as science and objectivity, Turner argues that it is also possible to believe that outsiders can be more objective and recognize aspects of a religion or culture that are ignored or neglected by those insiders. He tries to understand Islam, in particular, through the history of political conflict. Aware of the derogatory use of the term 'Political Islam', Turner emphasizes that the actions of groups such as the Taliban or Al-Qaeda are the exception, reminding the reader that there are many variants of Muslim politics and sociability. In particular, he develops a negative attitude towards Edward Said's thesis of Orientalism and the explicit empirical realities of Islamophobia. Although Turner aims to understand Islam, he also seeks the possibility of an understanding that can emerge through dialogue between Christians and Muslims in many parts of the book. This book, in which Turner, an outsider of Islam, seeks to understand the world of the insiders, provides a comprehensive and important discussion for scholars and general readers studying on the social and political issues of contemporary Muslim societies.

Kaynakça

 • Babacan, Muhammed. Islamophobia and Turkish Identity: Exploring Identity Strategies of Young Turks in Britain. Konya: Palet Yayınları, 2023.
 • Babacan, Muhammed. “‘Were you treated differently because you wore the hijab?’: Everyday Islamophobia, racialization and young Turks in Britain”. Ethnicities 23/1 (2023), 64-87.
 • Hallaq, Wael B. İmkânsız Devlet: Modern Çağda Bir İslam Devleti Niçin Mümkün Değildir? Babil Kitap, 2019.
 • Husserl, Edmund. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy. Northwestern University Press, 1970.
 • Turner, Bryan S. “Understanding Islam: Positions of Knowledge”. University of Edinbrugh: The Alwaleed Centre for the Study of Islam in the Contemporary World, 2023.
 • Turner, Bryan S. Weber and Islam: A Critical Study. London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974.

Understanding Islam: Positions of Knowledge, Bryan S. Turner (Edinburgh: Edinburgh University Press), 176 pages, ISBN 978-1474498746

Yıl 2023, Cilt: 23 Sayı: 1, 295 - 301, 30.06.2023
https://doi.org/10.33420/marife.1274066

Öz

İngiliz ve Avustralyalı bir sosyolog olan Bryan S. Turner, bu eserinde, bilginin içeriden ve dışarıdan gelen farklı konumlarını inceleyerek İslam’ı anlamayı amaçlar. Dine akılcılık bağlamında yaklaşan Turner, İslam dini hakkındaki tartışmasını hukuk (şeriat) veya dogmatik teoloji olarak ifade ettiği inançlar bağlamında değil, bir ‘deneyim dünyası’ (life-world) olarak adlandırdığı dini pratiklerin günlük yaşamda nasıl somutlaştığı ve yaşam biçimlerini ve kültürel değerleri nasıl etkilediği bağlamında yapar. Turner, Siyasal İslam, şeriat, Oryantalizm ve İslamofobi gibi temel konuları, pragmatizm ve postmodernizm gibi modern felsefeyle yapılan tartışmalar aracılığıyla keşfeder. Bilim ve nesnellik gibi geleneksel kavramlara bazı postmodern ve pragmatist itirazlar geliştiren Turner, dışarıdakilerin daha nesnel olabileceğine ve bir dinin veya kültürün içeridekiler tarafından görmezden gelinen veya ihmal edilen yönlerini fark edebileceğine inanmanın da mümkün olabileceğini tartışır. İslam’ı, özellikle, siyasi çatışma tarihi üzerinden anlamaya çalışır. ‘Siyasal İslam’ tabirinin aşağılayıcı bir şekilde kullanıldığının farkında olan Turner, Taliban ya da El Kaide gibi grupların eylemlerinin istisna olduğunu vurgulayarak okuyucuya Müslüman siyasetinin ve toplumsallığının birçok çeşidi olduğunu hatırlatır. Turner, özellikle Edward Said’in Oryantalizm tezine ve İslamofobi’nin sarih ampirik gerçekliklerine karşı olumsuz tutum geliştirir. Turner, her ne kadar İslam’ı anlamayı amaçlasa da kitabın birçok yerinde Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında diyalog yoluyla ortaya çıkabilecek bir anlayışın imkânını da arar. İslam’ın dışından biri olan Turner’ın içeridekilerin dünyasını anlamaya çalıştığı bu kitap, günümüz Müslüman toplumlarının sosyal ve siyasi meseleleri üzerine çalışan akademisyenlere ve genel okuyuculara kapsamlı ve önemli bir tartışma sunar.

Kaynakça

 • Babacan, Muhammed. Islamophobia and Turkish Identity: Exploring Identity Strategies of Young Turks in Britain. Konya: Palet Yayınları, 2023.
 • Babacan, Muhammed. “‘Were you treated differently because you wore the hijab?’: Everyday Islamophobia, racialization and young Turks in Britain”. Ethnicities 23/1 (2023), 64-87.
 • Hallaq, Wael B. İmkânsız Devlet: Modern Çağda Bir İslam Devleti Niçin Mümkün Değildir? Babil Kitap, 2019.
 • Husserl, Edmund. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy. Northwestern University Press, 1970.
 • Turner, Bryan S. “Understanding Islam: Positions of Knowledge”. University of Edinbrugh: The Alwaleed Centre for the Study of Islam in the Contemporary World, 2023.
 • Turner, Bryan S. Weber and Islam: A Critical Study. London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1974.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Bölüm Kitap Kritiği
Yazarlar

Muhammed BABACAN 0000-0002-8845-4677

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Kabul Tarihi 20 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

ISNAD BABACAN, Muhammed. “Understanding Islam: Positions of Knowledge, Bryan S. Turner (Edinburgh: Edinburgh University Press), 176 Pages, ISBN 978-1474498746”. Marife Dini Araştırmalar Dergisi 23/1 (Haziran 2023), 295-301. https://doi.org/10.33420/marife.1274066.