Amaç ve Kapsam

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak online yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, genelde dini araştırmalar (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din), özelde İslami ilimlerin her alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar. Ayrıca bu alanlarla ilişkili olan Orta Doğu Çalışmaları, Osmanlı Çalışmaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi uzmanlık alanlarındaki yazılar da yayımlanabilir. Şu ana kadar Oryantalizm, Mu’tezile, Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet, Oksidentalizm, Mevlana, Şia, Selefilik ve Kur’an konularında sekiz özel sayı çıkaran dergi, gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarılabilmektedir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık