Yazım Kuralları

 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek yazılar, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılarak hazırlanmalıdır. Program kullanılmadan atıfları ve kaynakçası oluşturulmuş yazılar bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Makaleler 3000-9000 kelime aralığında olmalı, kaynakça ve resim, çizelge, harita gibi ekler dahil yirmi beş (25) sayfadan uzun olmamalıdır. Metinler Microsoft Office Word programında 10 punto Cambria yazı tipi ile 12,5 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Paragraflar iki yana yaslı olmalıdır. Kenar boşlukları; üst 2.25, sağ 2, sol 2 ve alt 1.5 cm olmalıdır.

 • Dipnotlar, 8 punto Cambria, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.
 • Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin 500-600 kelimelik Türkçe özeti ve bu özetin İngilizce çevirisi (Summary), diğer yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özetleri verilmelidir.
 • Beş (5) adet anahtar kelime (keywords), Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir. 
 • Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Türkçe imlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.
 • Çalışmaların, derginin yazım kurallarına uygun hazırlanabilmesi için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Makale Yazım Word Şablonu dosyası kullanılmalıdır.
 • Şahıs ve eser isimleri ile terimleşmiş kavramlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan madde başlığı ve imlâ kuralları esas alınarak yazılmalıdır.
 • Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.